Giới thiệu

logo-iGMT

iGMT viết tắt của từ Institute of Global Management & Technology với mục đích đào tạo các cấp Quản lý và Công nghệ thông tin có thể làm việc toàn cầu cho các doanh nghiệp IT, các công ty sản xuất và ứng dụng các sản phẩm công nghệ thông tin từ nhỏ đến lớn tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Với nhu cầu tuyển dụng nhân sự IT làm việc trong môi toàn cầu là rất lớn. Theo nghiên cứu thị trường của chúng tôi, trong 3 năm tới, Việt Nam cần khoản 1 triệu 200 ngàn nhân sự IT, tuy nhiên nguồn lực hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 700 ngàn nhân sự. Đây thực sự là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp IT tại Việt Nam, chưa kể cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khi mà các công nghệ AI, IoT, Blockchain, cần được triển khai rộng rãi trong nền kinh tế số sẽ tạo ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực này. Đó cũng là động lực rất lớn để tập thể iGMT góp sức mình vào việc đào tạo nguồn nhân lực IT và quản lý làm việc toàn cầu tại Việt Nam.

 iGMT đã hợp tác với Scaled Agile – một doanh nghiệp Mỹ để triển khai các khóa đào tạo SAFe cho nhân lực phát triển phần mềm và tư vấn các giải pháp, triển khai SAFe cho các doanh nghiệp IT tại Việt Nam và Đông Nam Á. Cụ thể chúng tôi đã tổ chức khoá Leading SAFe lần đầu tiên tại TP.HCM vào ngày 28-29 tháng 9 2019 thành công tốt đẹp.

 Bên cạnh  đó, chúng tôi cũng đang xúc tiến và hợp tác với các tổ chức quốc tế khác để tiến hành đào tạo thêm các khoá học khác và mang các chương trình quốc tế về Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang có kế hoạch thực hiện đào tạo nguồn nhân sự IT, lập trình viên có thể làm việc toàn cầu tại Việt Nam trong năm tới. Nội dung này chúng tôi cũng sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.

HTV9 giới thiệu về khoá học Leading SAFe tại iGMT

Nếu quý vị quan tâm đến iGMT, xin đừng ngại gọi ngay cho chúng tôi số điện thoại (+84) 777-001900 hoặc gửi email về info[at]igmt.global